Політика конфіденційності
Ця Політика конфіденційності (далі за текстом — Політика) є додатком до Угоди та визначає порядок обробки та захисту персональної інформації про Користувачів, яку ФОП Гидирим Олена Володимирівна (далі за текстом — Адміністрація), може отримати під час використання сайту та сторінок Адміністрації у соціальних мережах (далі, спільно - Сервіси), згідно з п. 1.6 Угоди користувача. Перед використанням Сервісів Користувачам слід ознайомитися з умовами цієї Політики конфіденційності, розробленої відповідно до чинного законодавства.1. Загальні положення1.1. Використання Сервісів у будь-якій формі означає беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Політики конфіденційності та зазначеними у ній умовами обробки персональної інформації Користувача. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.1.2. Політика конфіденційності (зокрема будь-який з її пунктів) може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення та без виплати будь-якої компенсації у зв'язку з цим. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сервісах.1.3. Приймаючи умови цієї Політики, Користувач погоджується на обробку Адміністрування даних користувача для цілей, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних Користувача третім особам у випадках, зазначених у цій Політиці. Ця згода може бути відкликана Користувачем лише за умови письмового повідомлення Адміністрації не менше ніж за 180 днів до передбачуваної дати припинення використання даних Адміністрацією. Використання Сервісів за допомогою веб-браузера, який отримує дані з файлів cookie, є вираженням згоди Користувача з тим, що Адміністрація може збирати та обробляти дані з файлів cookie для цілей, передбачених цією Політикою, а також передача даних із файлів cookie третім особам у випадках, зазначених у цій Політиці. Призупинення та/або блокування параметрів веб-браузера користувача для отримання даних із файлів cookie є забороною на збір та обробку даних Адміністрацією файлів cookie відповідно до умов цієї Політики конфіденційності.1.4. За загальним правилом, Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних користувача. Однак у випадках, передбачених Угодою користувача, Користувач зобов'язаний надати підтвердження достовірності своєї особистої інформації про себе.2. Склад інформації про клієнта, який отримує та обробляє Адміністрація2.1.Настояща Політика поширюється на такі види персональної інформації:2.1.1. Особиста інформація, розміщена Користувачами, у тому числі, але не виключно про них самих під час заповнення форми замовлення, згідно з пунктом 1.4. Угода користувача, а також інша персональна інформація, доступ до якої здійснюється через Адміністрацію Користувача, надає свої послуги або послуги третіх осіб, або персональну інформацію, розміщену Користувачами під час використання Сервісу. Отримана таким чином персональна інформація може включати, зокрема, прізвище, ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти Користувача, адресу для доставки замовлення, інформацію про користувачів картки, деталі покупок і замовлень, будь-яку іншу інформацію, надану користувач на свій розсуд. Забороняється надавати персональну інформацію третіх осіб без отримання дозволу третьої особи на таке розповсюдження або, якщо такі персональні дані третіх осіб не були отримані Користувачем із загальнодоступних джерел інформації.2.1.2. Ця Політика поширюється на персональні дані, надані здобувачами Адміністрації, виявлені на її роботі. Заявники на вакансії, надіславши Адміністрації резюме з використанням Сервісів, або електронною поштою, з метою проходження співбесіди та подальшого працевлаштування, висловлюють згоду на обробку таких персональних даних: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, національність, місто проживання та контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), місце роботи та дата, а також інші дані, які вони нададуть.2.1.3. Дані автоматично передаються послуги в процесі їх використання за допомогою пристрою, встановленого на користувачеві програмного забезпечення, в т.ч. IP-адреса, індивідуальний номер мережевого пристрою (MAC-адреса, ідентифікатор пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), дані з файлів cookie, інформація про браузер, операційну систему, час доступу, пошукові запити користувачів .2.1.4. Дані далі надає користувач на запит Адміністрації з метою виконання зобов'язань Адміністрації перед користувачем щодо використання Сервісів.2.1.5. Інша інформація про користувача, збір та/або обробка якої здійснюється за угодою Адміністрації.3. Мета збору та обробки інформації про користувачів3.1. Адміністрація збирає та обробляє лише інформацію про користувача, в т.ч їх персональні дані, необхідні для виконання зобов'язань щодо надання доступу до роботи, а також просування послуг та/або продуктів Адміністрації на ринку шляхом прямого контакту з клієнтами за допомогою різноманітних засобів зв'язку, у тому числі по телефону, електронній пошті, розсилці, через Інтернет тощо; з метою вдосконалення товарів, робіт і послуг, що надаються Адміністрацією; для інших цілей, якщо чинне управління не суперечить чинному законодавству.3.2. Адміністрація може використовувати персональну інформацію користувача з метою:3.2.1. визначення сторін у рамках угод між Користувачем та Адміністрацією.3.2.2. Користувачі послуг, що користуються Сервісами, і виконувати свої зобов'язання перед ними, в т.ч уточнення платіжних даних, обробки замовлень і запитів, а також подальше вдосконалення Сервісів, розробка нових сервісів.3.2.3. інформування Користувачів про появу нових матеріалів на Сервісах, направлення запитів щодо використання Сервісів, зворотного зв'язку з Користувачем.3.2.4. виконання маркетингових завдань, проведення статистичних та інших досліджень з урахуванням знеособлених даних.3.2.5. інформування Користувача за допомогою електронних розсилок. Надаючи свої дані, Користувач погоджується на отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру та сервісних повідомлень (розсилання).3.3 Цим Користувач висловлює свою згоду на передачу персональної інформації про нього партнерам Адміністрації, третім особам з метою, передбаченою п.3.2 цієї Політики конфіденційності.4. Обробка інформації про Користувачів4.1. Персональна інформація про Користувачів зберігається відповідно до чинного законодавства.4.2. Користувач цим повідомлений та погоджується, що Адміністрація може отримувати персональні дані третіх осіб, які надаються Користувачем при використанні Сервісів та використовувати їх для реалізації окремих зобов'язань перед ним, за умови, що Користувач гарантує наявність згоди третіх осіб, дані про які він надає під час використання Сервісів , на обробку Адміністрацією, з метою, передбаченою цією Політикою, а також на передачу таких даних у випадках, перерахованих у цій Політиці.4.3. Крім того, Користувач цим повідомлений та погоджується, що Адміністрація може отримувати статистичні знеособлені (без прив'язки до Користувача) дані про дії Користувача під час використання Сервісів. 5. Заходи захисту інформації про Користувачів5.1. Адміністрація вживає всіх необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації про Користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, розповсюдження персональної інформації, а також від інших неправомірних дій з нею. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів безпеки, включаючи заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованому доступу до персональної інформації.5.2. При обробці персональних даних Користувачів Адміністрація керується Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI.6. Прикінцеві положення6.1. Ця Політика, відносини між Користувачем та Адміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Політики, а також питання, які не врегульовані цією Політикою, регулюються чинним законодавством України.Made on
Tilda