Угода користувача
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯЦя Угода є публічною офертою та визначає умови використання матеріалів та сервісів, розміщених на сайті, а також на сторінках у соціальних мережах Продавця в мережі Інтернет відвідувачами та користувачами даних Сервісів.1. Терміни, що використовуються у цій Угоді:1.1. Покупець (Користувач) - користувач мережі Інтернет, який прийняв умови цієї Угоди, що здійснив оплату на Сайті Продавця.1.2. Адміністрація Сервісів (Продавець) —ФОП Гидирим Олена ВолодимирівнаКод : 3215503806IBAN: UA923287040000026004054240627Назва банку: ПІВДЕННЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"1.3. Твори (Контент) - тексти або аудіо-відео-записи, розроблені Продавцем (включаючи обкладинки, календарі, листівки, ілюстрації, ін.), представлені в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді в Інтернеті в різних форматах, розміщені в соціальних мережах Продавцем, доступні Користувачам за допомогою додавання до закритого чату або каналу. 1.4. Замовлення – заявка Користувача на придбання Твору Продавця, оформлена за допомогою електронної форми на Сайті самим Користувачем. Підтвердженням факту оформлення Замовлення є надання йому унікального ідентифікаційного номера. При оформленні Замовлення Покупець вказує наступну інформацію: - Прізвище, ім'я Покупця та Одержувача Замовлення; - Контактний телефон; - Інформація про карту Користувача; - Відомості про покупки.1.5. Сайт Продавця (Сайт) - інформаційний ресурс у мережі Інтернет, що належить Продавцю, розташований на одному з наступних доменів: - https://www.mstopukraine.com , https://www.mstopukraine.com \mstopuniverse,1.6. Сайт Продавця та його сторінки у соціальних мережах (далі спільно - Сервіси) – інформаційні ресурси, що належать Продавцю.1.7. Угода — це Угода користувача, що регулює відносини Продавця та Користувача протягом усього періоду взаємодії з приводу придбання товарів та послуг, у тому числі отримання доступу Користувача до Контенту та Сервісів.1.8. Тренінг – активне навчання Користувачів, яке здійснюється Продавцем через використання своїх Сервісів. Кінцевою метою Тренінгів є вдосконалення певних навичок та умінь Користувачів, а також надання їм нової інформації для самонавчання та самоосвіти.1.9. Марафон – курс навчання, що складається з кількох тренінгів. Мета даного курсу – надання Користувачам всебічної, систематизованої інформації з метою покращення їх навичок та знань у різних галузях життєдіяльності.

1.9.1 Конкурс – участь у голосуванні. Мета якого є набрати максимальну кількість голосів та увійти до числа фіналісток проекту2. ПРЕДМЕТ УГОДИ2.1. Продавець надає можливість Покупцю на платній основі брати участь у Тренінгу/Марафоні/Конкурсі шляхом приєднання до його Сервісів, а саме закритих груп чату соціальних мереж WhatsApp або Telegram, або розміщення учасника на сайті голосування, а Покупець зобов'язується своєчасно вносити відповідну оплату, а також неухильно дотримуватись умов участі у Тренінгу/Марафоні/Конкурсі, викладених у розділі 4 цієї Угоди.2.2. Натисканням відповідної кнопки Покупець підтверджує, що приймає умови цієї Угоди, а також Політики конфіденційності.2.3. Продавець надає користувачеві право на розміщення на Сервісах таких видів інформації: - текстова інформація; - аудіоматеріали; - відеоматеріали; - фотоматеріали; - Посилання на матеріали, розміщені на інших сайтах та сервісах. При цьому Продавець не несе відповідальності за розміщення на його Сервісах третіми особами інформації, що порушує чинне законодавство України, однак щодо встановлення такого факту негайно вживає заходів до припинення порушень.3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН3.1. Обов'язки продавця:3.1.1. Забезпечити доступ Покупця до Контенту та Сервісів на умовах, зазначених у цій Угоді.3.1.2. Не розголошувати третім особам відомості, отримані від Покупця під час реєстрації, за винятком випадків, передбачених цією Угодою, Політикою конфіденційності Продавця, а також чинним законодавством України.3.1.3. Здійснювати різнобічний захист облікового запису Користувача; 3.1.4. Надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених законом.3.2. Обов'язки Покупця:3.2.1. Заповнити усі обов'язкові поля у формі замовлення на Сервісах Продавця. 3.2.2. Здійснювати своєчасно та в повному обсязі оплату згідно з розділом 5 цієї Угоди.3.2.3. Використовувати Твори виключно для особистих некомерційних цілей. Зокрема: для читання, прослуховування, перегляду, а також інших сімейних та домашніх потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності.3.2.4. Покупець погоджується: — неухильно дотримуватись умов участі в кожному Тренінгу, а також у всьому Марафоні/Конкурсі, викладених у розділі 4 цієї Угоди. — не розповсюджувати інформацію, спрямовану на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті та ворожнечі, а також іншої інформації, за поширення якої передбачено кримінальну чи адміністративну відповідальність; — не розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного чи образливого характеру, а також іншу інформацію, розміщення якої заборонено чи суперечить нормам чинного законодавства України; - не передавати в користування свій обліковий запис та/або логін та пароль свого облікового запису третім особам; — не реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи, за винятком випадків, передбачених законодавством України; — не використовувати скрипти (програми) для автоматизованого збору інформації та/або взаємодії із Сервісами. — не порушувати якимось чином працездатність Сервісів.3.2.5. Покупець немає права: — передавати чи розсилати придбані Твори третім особам як повністю, і частково; — розповсюджувати Твори та його елементи за допомогою використання засобів масової комунікації, у тому числі, але не виключно, радіо, телебачення, Інтернет; - здійснювати виготовлення (тиражування) Творів або їх елементів у будь-якій формі з іншою метою, ніж передбачена п. 3.2.3. цієї Угоди; — змінювати або переробляти тексти Творів. Покупець попереджений у тому, що порушення положень п. 3.2.5. Угода є порушенням законодавства про авторське право та тягне за собою накладення відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, а також нормами міжнародного права.3.2.6. Використання Контенту та матеріалів Продавця без згоди правовласників не допускається. Вся інформація, що розміщується у зазначених вище Сервісах, є власністю Продавця та його контрагентів, що охороняється законодавством України.4. УМОВИ УЧАСТИНИ У МАРАФОНІ, ЙОГО ОКРЕМИХ ТРЕНІНГАХ І КОНКУРСІ4.1. Кожному учаснику тренінгу задаються домашні завдання. Домашні завдання – завдання, обов'язкові для виконання у визначений термін, які Продавець має право задавати Покупцю.4.2. Обов'язковою умовою для виконання домашнього завдання є своєчасність. Кожне домашнє завдання має термін виконання, порушення якого означає невиконання завдання.4.3. Невиконання хоча б одного домашнього завдання може призвести до вимушеного припинення участі Покупця в Тренінгу, шляхом виключення його з Послуг та припинення доступу до Роботи без відшкодування понесених Покупцем витрат.4.4. Якщо в силу будь-яких обставин Покупцю для виконання домашнього завдання потрібен більший період часу, ніж встановлений Продавцем, то він зобов'язаний повідомити про це Продавця в чаті Сервісу, в якому здійснюється взаємодія. вийти для участі в Тренінгу до закінчення встановленого терміну Домашнє завдання.4.5. Звіти про чергове виконане домашнє завдання Покупець надає Продавцю в одній із таких форм:• у вигляді друкованого тексту в особистому чаті з Продавцем у відповідному Сервісі;• У вигляді фотографії або скріншоту (скріншот пристрою) виконаного домашнього завдання;• Відео звіт про виконане завдання, при цьому ця форма дозволяється тільки при виконанні остаточного домашнього завдання і Покупець буде додатково повідомлений Продавцем у чаті Сервісу про можливість її використання. Звіт про виконане домашнє завдання ні в якому разі не може бути складений у вигляді електронного документа у форматі Word або Excel, а також у вигляді звукового повідомлення, а використання форми відеозвіту можливе лише при виконанні деяких домашніх завдань. , про що буде заздалегідь попереджено в чаті.4.6. Повернення коштів розглядається індивідуально та здійснюється відповідно до порядку, описаного в розділі 6 цієї Угоди.4.7. За використання будь-яких лікарських засобів або дієтичних добавок, які Споживач використовує під час участі в тренінгу на власний розсуд, керуючись обставинами, які не мають відношення до участі в Тренінгу, Продавець відповідальності не несе. Продавець не надає медичну допомогу та не рекламує/продає ліки, тому не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з участю в Марафоні/Конкурсі споживачів з будь-яким видом захворювання. При виникненні захворювання Споживач повинен звернутися за консультацією щодо безпеки участі в Марафоні до спеціаліста відповідного медичного закладу. Адміністрація Сервісів не несе відповідальності за негативні наслідки для здоров'я Користувачів, які можуть виникнути під час участі в Марафоні, у зв'язку із захворюваннями, які мають Користувачі.4.8. Допускаються особи, які досягли 18 років, а також особи, які відповідно до законодавства України набули повної дієздатності до досягнення нею 18 років, зокрема емансиповані особи, а також особи, які вступили в шлюб. брати участь у Марафоні/Конкурсі та отримувати доступ до Контенту без обмежень до досягнення 18-річного віку. До участі в Марафоні можуть бути допущені особи віком від 14 до 18 років лише з письмового дозволу їх законних представників.4.9. Інформація, отримана Користувачами під час участі в Марафоні/Конкурсі, не може бути використана ними в цілях, що суперечать законодавству України. У разі порушення цієї умови Адміністрація Сервісів залишає за собою право припинити доступ таких Споживачів до Контенту та Сервісів Продавця без відшкодування понесених витрат.4.10. Споживачам забороняється створювати групи в соціальних мережах з використанням бази телефонних номерів інших Споживачів та запрошувати учасників до таких груп. У разі порушення цієї умови Адміністрація Сервісів залишає за собою право припинити доступ таких Споживачів до Контенту та Сервісів Продавця без відшкодування понесених витрат.4.11. Споживачам забороняється поширювати інформацію, яка спрямована на розпалювання війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ворожнечі, а також іншу інформацію, за поширення якої передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність;4.12. Споживачам забороняється розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру, а також іншу інформацію, розміщення якої заборонено або суперечить нормам чинного законодавства України;4.13. Забороняється надсилати Споживачам будь-які особисті повідомлення комерційного, рекламного та некомерційного (заклики на благодійність) характеру. З усіх питань, пов'язаних з роботою Сервісів під час участі в Марафоні, а також з усіх питань, які були задані в чаті Сервісу, але залишилися з різних причин проігноровані Адміністрацією Сервісів, необхідно звертатися до Служби підтримки клієнтів. на mstopukraine@gmail.com. Умови участі в кожному окремому Тренінгу можуть відрізнятися від вищезазначених і встановлюватися індивідуально.5. УМОВИ ПРИДБАННЯ РОБОТИ5.1. Для здійснення покупки необхідно заповнити всі поля форми замовлення на Сервісах Продавця.5.2. У разі, якщо будь-які дані, надані раніше Покупцем, змінені та необхідні для належного виконання Продавцем своїх зобов'язань за договором, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши відповідний лист до Служби підтримки клієнтів за адресою mstopukraine. @gmail.com.5.3. Продавець не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань щодо продажу та/або надання послуг Покупцю, якщо це порушення пов'язане з наданням недостовірних та/або недійсних даних про Покупця, а також як невиконання Покупцем умов цього Договору.5.4. Ціна Творінь може бути змінена Продавцем на Послугах цілодобово без попереднього повідомлення про це і вказується в індивідуальному статусі та детальній картці Творіння, що відображається в каталозі на Сервісах.5.5. Продавець приймає оплату за Твори у валюті української гривні, відповідно до чинного законодавства України.5.6. За додатковою інформацією щодо придбання Роботи звертайтеся до Служби підтримки клієнтів за адресою mstopukraine@gmail.com.5.7. Умови оплати Створення фізичними особами:5.7.1. Фізична особа може придбати Роботу на Послугах, оплативши її такими способами: - кредитною карткою, - електронними грошима. 5.7.2. Оплата роботи кредитною карткою. Оплату за Creations можна здійснити за допомогою таких дебетових та кредитних карток: Visa, MasterCard. Оплата роботи електронними грошима. Оплату за Creations можна здійснити за допомогою платіжних систем Яндекс.Гроші, WebMoney та Visa QIWI Wallet Wallet. Детальну інформацію про порядок та правила здійснення платежів надають відповідні платіжні системи.5.7.4 У разі оплати електронними грошима та/або банківською карткою Замовлення підтверджується після надходження коштів на рахунок Продавця.5.7.5. Скасування Замовлення та повернення коштів здійснюються в порядку та формі, передбачених розділом 6 цього Договору.6. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН РОБІТ6.1. Загальні положення6.1.1. Повернення коштів здійснюється виключно шляхом звернення до служби підтримки mstopukraine@gmail.com6.1.2 Повернення можливе лише в тому випадку, якщо Покупець ще не отримав доступ до Контенту та Сервісів , або якщо він не отримав Роботу чи її частину.6.1.3. Розгляд заяви на повернення/обмін Роботи здійснюється Продавцем протягом 7 календарних днів з дня її отримання.6.1.4. Повернення коштів здійснюється шляхом банківського переказу коштів на банківські реквізити Покупця, зазначені в Замовленні.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Покупець несе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Роботи.7.2. Покупець несе повну відповідальність за використання третіми особами інформації, переданої Продавцем на номер телефону, вказаний Покупцем під час реєстрації.7.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Покупця або прямі чи непрямі збитки, які можуть бути завдані Покупцеві в результаті використання Роботи не відповідно до її цільового призначення.7.4. Продавець не несе відповідальності за якість доступу до Товару через Інтернет.7.5. Продавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані Покупцем в результаті помилок передачі даних, збоїв/дефектів у роботі програмного забезпечення та/або обладнання, втрати та пошкодження даних, помилок обробки або відображення даних, затримок передачі даних та інші збої, що сталися не з вини Продавця.7.6. Послуги Продавця надаються без будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що зазначені Послуги можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання Покупцем. Викладене означає, що Продавець несе відповідальність за якість Роботи, але не за результати їх використання Покупцем.7.7. Продавець не несе відповідальності за неможливість використання Послуг Покупцем з будь-якої причини, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, перерви, видалення, дефекти, затримки в обробці або передачі даних, порушення ліній зв'язку, несправності обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або послуг, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов'язань постачальників певних послуг, крадіжка, знищення або несанкціонований доступ до матеріалів Користувача розміщено на Сервісах або в будь-якому іншому місці, якщо такі причини були не з вини Продавця.7.8. Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямі чи непрямі збитки, включаючи втрачену вигоду чи втрачені дані, шкоду честі, гідності чи ділової репутації, які можуть бути завдані Користувачеві в результаті використання Сервісів та (або) відповідні програми для цілей, відмінних від зазначених у розділі 3.2.3. даний договір.7.9. Продавець не несе відповідальності за відвідування та використання зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися в Сервісах.7.10. Адміністрація Сервісів не несе відповідальності і не має прямих або опосередкованих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або понесеними втратами або втратами, пов'язаними зі змістом Послуг, товарів або послуг, доступних або отриманих через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти. Користувача, до якого він увійшов, використовуючи інформацію, розміщену на Сервісах, або посилання на зовнішні ресурси.7.11 Покупець погоджується, що Адміністрація Сервісів не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з рекламою, яка може бути розміщена на Сервісах.8. МЕЖИ ДІЇ ДОГОВОРУ 8.1. Договір набуває чинності з моменту, коли Покупець висловить згоду, натиснувши відповідну кнопку на Сервісах Продавця.8.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало прямим наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після приєднання до Договору, і якщо ці обставини не могли бути передбачити Сторонами або запобігти розумними заходами.9. ІНШІ УМОВИ9.1. У випадку, якщо будь-яке положення або частина положень Угоди буде визнано недійсним або невиконаним, інші положення Угоди залишаються в силі.9.2. Усі Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною: Політика конфіденційності.9.3. У всьому іншому Сторони погодилися керуватися чинним законодавством України.9.4. Продавець має право вносити зміни до Договору з обов'язковим розміщенням відповідної інформації на Сервісах Продавця.9.5. З будь-яких питань, що виникають, Покупець має право звернутися до Служби підтримки Продавця за електронною адресою mstopukraine@gmail.com. Продавець зобов'язується протягом розумного строку вжити необхідних і можливих заходів для розгляду та вирішення таких запитів.9.6. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової редакції Угоди на Сервісах. Якщо Покупець не згоден із внесеними змінами, він зобов'язаний відмовитися від доступу до Контенту та Сервісів, припинити використання Творіння та самостійно залишити закриті чати WhatsApp та Telegram.9.7. Реєструючись на Сервісах, Покупець погоджується отримувати повідомлення після покупки - про здійснену оплату та про склад замовлення.10. РОЗРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Строк розгляду претензії 1 (один) календарний місяць з дня її надходження. 10.2. Якщо Сторони не приходять до згоди, то їх розбіжності вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Made on
Tilda