ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, Договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://mstopukraine.com/ щодо надання організаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом бронювання або оплати участі в заході організованим Ms Top ukraine .
1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.
1.3. Цей Публічний договір для надання організаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту прийняття Замовником всіх його умов, а також Правила надання організаційних послуг (далі – Правила), які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.4. Моментом акцептування умов цього Договору та Правил є реєстрація Замовника на заході, шляхом купівлі квитка на сайті www.mstopukraine\ticket.
(і) Реєстрація Замовника на заході здійснюється після підтвердження проведення оплати Замовником, а саме зарахування коштів на рахунок Виконавця, за відповідний захід в повному обсязі.

ТЕРМІНИ
З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта –Публічний договір надання інформаційних послуг.
Сайт –адреса: https://mstopukraine.com/, який використовується Виконавцем на правах власності.
Організаційних послуги (далі - Послуги)– перелік та вартість яких визначено на Сайті. Участь у тематичному заході Ms Top Ukraine.
Формат надання послуг та необхідність надання супутніх організаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Учасник заходів – Замовнику, якому надано Виконавцем обмежений доступ до закритих каналів/чатів/груп створених Виконавцем в соціальних мережах. А також, надання Замовнику, в якості учасника, доступу до матеріалів, описаних на сайті, у профілі Instagram, каналів WhatsApp, Telegram, участь в тематичному заході Ms Top Ukraine.
Виконавець – фізична особа-підприємець Гидирим О.В., ІПН 3215503806, e-mail: mstopukraine@gmail.com, тел.+38 073 259 32 50.
Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах.
Конфіденційна інформація – вся конфіденційна інформація, яку Виконавець цього Договору прямо чи опосередковано розкриває або надає Замовнику, з метою надання/споживання організаційних послуг наданих за цим Договором, що стосується персональних даних учасників заходів, будь-яких матеріалів заходу (аудіо, відео, текстових файлів та повідомлень, тощо) та всієї іншої інформації, яка обґрунтовано вважається конфіденційною Виконавцем;
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за певну винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
Формат, перелік та об'єм наданих послуг визначається Виконавцем окремо, в залежності від обраного Замовником заходу.

3. ОПЛАТА
3.1. Вартість послуг визначено на Сайті Виконавця.
3.2. Платежі за цим Договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Придбати квиток», які включають:
- Оплата електронними коштами;
- Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- Оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк чи банк-еквайєр;
- Оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб)
- Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
3.3. Надання послуг здійснюється за умови передоплати.
Замовник має можливість здійснити оплату частинами. Сумма оплати, що внесена частково є завдатком і в разі відмови Замовника від подальшої повної оплати або від участі у заході Замовнику не повертається.
3.4. Оплата послуг здійснюється протягом встановленого Виконавцем строку.
3.5. В разі порушення строку оплати встановленого Виконавцем більше ніж на 10 робочих днів, Виконавець має право не надавати доступу до заходу.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Організаційних послуг, що пройдуть 26 травня в міжнародному центрі Юніон, м.Одеса вул.Троїцька 43 з 16:00 до 22:30
4.2. Доступ до Організаційних послуг надається Замовнику за умови здійснення оплати в повному розмірі .
4.3. Придбання квитки заходу підтверджується Замовником відповідної заявки та внесенням оплати одним із способів зазначених в п. 3.2. цього Договору та вказаних на Сайті при натисканні на кнопку «Придбати квиток».
4.4. Для надання доступу Замовнику до закритих каналів необхідно повідомлення Замовником своїх контактних даних , а саме: І'мя та прізвище, мобільний номер телефону, e-mail.
Виконавець не несе відповідальності за точність, законність і правдивість персональних даних Замовника, наданих Замовником Виконавцю з метою реєстрації його, в якості учасника курсу (заходу) та надання йому доступу до закритих каналів.
Надання послуги шляхом підключення до закритих каналів/чатів/груп здійснюється після відправки Замовником фото-підтвердження оплати послуг Виконавцю або визначеному Виконавцем адміністратору через канал соціальної мережи Telegram.
4.5. Доступ Замовнику до послуги надається протягом 2-х робочих днів з моменту підтвердження отримання Виконавцем необхідної суми оплати.
Якщо по завершенню цього терміну Замовник, з будь-якої причини, не отримав доступу до послуг, Замовник має звернутися до служби підтримки Виконавця, з підтвердженням оплати і повідоимити про це. Адреса служби підтримки Виконавця : https://www.instagram.com/mstopukraine шляхом надсилання повідомлення до Direct.
4.6. Виконавець, в односторонньому порядку може тимчасово припинити доступ Замовника до заходу в разі порушення Замовником Правил надання організаційних послуг, до моменту припинення порушень або видалити учасника заходу. При цьому кошти за оплачені послуги Замовнику не повертаються.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику доступ до участі в заході в період з 16:00 до 22:30, в разі перенесення заходу, повідомити в телефонному режимі Замовника про перенесення заходу в іншу дати, у випадку форс-мажору в воєнний час
5.3. Виконувати всі взяті на себе зобов'язання за цим Договором.
5.4. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, шляхом публікації на сайті нової редакції із зазначенням дати внесення змін.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
6.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки (реєстрації) на Сайті. Замовник відповідає за достовірність, чіткість і законність такої інформації.
6.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Організаційних послуги, за винятком їх особистого використання.
6.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, які забезпечують доступ до закритих каналів участі. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Організаційних послуги з причин, що не залежать від Виконавця.
6.4. Замовник зобовязується дотримуватись Правил надання Організаційних послуг протягом всього строку споживання послуг.
6.5. Замовник користується всіма правами визначеними чинним законодавством України, зокрема Конституцією України, ЗУ «Про захист прав споживачів», Цивільним кодексом.
6.6. У разі претензії Замовника, щодо якості наданих Виконавцем послуг, Замовник має звернутись до Виконавця, шляхом подання відповідної заявки в Direct протягом 10 робочих днів з моменту отримання послуги, за адресою: https://www.instagram.com/mstopukraine.
Строк розгляду претензії Замовника Виконавцем становить 30 календарних з моменту її отримання Виконавцем.
За результатами розгляду претензії, Виконавець має надати Замовнику письмову відповідь.
6.7. В разі, якщо надані послуги не відповідають якості та/або об'єму заявленому в описі певного заходу на сайті Виконавця, Замовник має право звернутись до Виконавця із відповідною обгрунтованою претензією та вимогою про повернення сплачених коштів за фактично надані послуги які не відповідають заявленій якості та/або об'єму шляхом подання відповідної заявки в Direct протягом 10 робочих днів з моменту отримання послуги, за адресою:https://www.instagram.com/mstopukraine.
(і) За результатами розгляду такої претензії, Виконавцем може бути прийнято одне з наступних рішень: 1) про відмову у поверненні коштів, або 2) про задоволення вимоги про повернення коштів.
(іі) в разі задоволення претензіі кошти Замовнику будуть повернені протягом 30 календарних днів на розрахунковий рахунок зазначений в претензії.
6.8. Кошти зараховуються на рахунок Замовника, протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення і за умови отримання Виконавцем підписаної претензії/вимоги/заяви від Замовника із зазначенням банківських реквізитів. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору шляхом домовленностей, даний спір підлягає розгляду в судовому порядку у відповідній судовій юрисдикції.
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1 Замовник цим гарантує та зобов'язується перед Виконавцем, що він зберігатиме Конфіденційну інформацію в таємниці та конфіденційності і не буде, прямо чи опосередковано, використовувати будь-яким способом або розкривати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли це прямо дозволено цим Договором або за письмовою Виконавця.
8.2 Жодні обмеження не застосовуються у зв'язку з Конфіденційною інформацією:
(і) яка вже була відома Замовнику до її повідомлення Виконавцем;
(іі) яка є або стає публічно відомою, за винятком випадків коли інформація стала публічною внаслідок порушення цього Договору Замовником; або
(і) в тій мірі, в якій розкриття вимагається чинним законодавством, рішенням будь-якого суду компетентної юрисдикції або будь-якого регуляторного, судового, урядового або аналогічного органу компетентної юрисдикції, за умови, що Замовник, наскільки це дозволено чинним законодавством, надає Виконавцю, якомога повне повідомлення про таке розкриття.
8.3. У випадку несанкціонованого розголошення Замовником Конфіденційної Замовник, зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про відповідне розголошення Конфіденційної інформації у письмовій формі та сприяти Виконавцю в обмеженні порушень його прав, спричинених цим порушенням. Замовник, співпрацюватиме з Виконавцем у разі пред'явлення претензій до третіх осіб за несанкціоноване використання відповідної інформації.
Замовник визнає, що несанкціоноване розкриття, використання або розпорядження, як фактичне, так і з погрозою, будь-якою Конфіденційною інформацією може завдати непоправної шкоди, призвести до втрати бізнесу та значних збитків Виконавцю.
Таким чином, Замовник погоджуюється що, в разі порушня Замовником умов конфіденційності визначених в пп. 8.1.-8.3. цього Договору, Виконавець може вимагати від Замовника відшкодування завданої шкоди та користуватись всіма правами наданими чинним законодавством на відновленя порушених прав.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії у системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, воєнні дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (або провідного вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії,
неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього Договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.
9.2. Сторони домовились, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 10.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.
9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Замовник підтверджує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
10.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. До цього Договору застосовується законодавство України.
10.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв'язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

РЕКВІЗИТИ Виконавця:

ФОП Гидирим Олена Володимирівна
Реєстраційний код: 3215503806
Адреса реєстрації: 09100, Україна, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Мельника Андрія, будинок 2, квартира Б
Банківські реквізити: UA183052990000026002024919112
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Контакти: +38 073 259 32 50
Остання версія Договору датована: 15 березня 2024
Made on
Tilda